Základní filozofie:podle Louise L.Hay

Datum a čas: 27.10.2014 10:49

Každý nese odpovědnost za vlastní prožitky.

Každá myšlenka, která nás napadne, utváří naši budoucnost.

Síla se vždy ukrývá v přítomném okamžiku.

Všichni lidé trpí pocitem sebeodsuzování a viny.

Základní postoj všech lidí zní: ,,Jsem k ničemu.''

Je to jen myšlenka a myšlenka se dá změnit.

Vytváříme každou takzvanou nemoc ve svém těle.

Zloba, kritika a pocit viny jsou ty nejškodlivější postoje.

Musíme se zbavit minulosti a všem odpustit.

Musíme být ochotni začít se učit a mít rádi sami sebe.

Ocenění a přijetí sebe sama v přítomnosti jsou klíčem k pozitivním změnám.

MÁME-LI OPRAVDU RÁDI SAMI SEBE, VŠE V NAŠEM ŽIVOTĚ FUNGUJE.