Miluj Svůj Život, Louise L.Hay

Datum a čas: 27.10.2014 10:34

V nekonečnosti života, v níž se nacházím, je vše perfekní, celistvé a dokonalé, a přesto se život stále mění. Není začátku a není konce, jsou jen neustále se opakující cykly podstaty a prožitků. Život není nikdy strnulý, statický nebo vyčerpaný, neboť každý okamžik je vždy nový a svěží. Jsem v jednotě se Silou, jež mne stvořila, a tato Síla mi dodává energii k vytváření vlasních životních podmínek. S radostí poznávám, že mám sílu vlasní mysli, kterou využívám tak, jak chci. Každý okamžik života je novým začátkem na cestě od toho, co bylo. Tento okamžik je pro mne novým začátkem právě tady a teď. Vše v mém světě je v pořádku.